พุธ. ก.ย. 27th, 2023

Responsible Betting

Responsible Betting การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เดิมพัน ที่ผู้ให้บริการ promoufabet.com จัดทำขึ้น เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้เดิมพันทุกท่าน และควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าใช้บริการ

Responsible Betting

Responsible Betting การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เดิมพัน

  1. ผู้ให้บริการ promoufabet.com คำนึงถึงในเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมการลงเดิมพันที่มีประสิทธิภาพ และการลงเดิมพันที่ปลอดภัย เพื่อความสนุกสนานบันเทิงที่จะมอบให้กับผู้เข้าใช้บริการ รวมไปถึงป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการลงเดิมพันซึ่งปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
  2. ผู้ให้บริการจัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการลงเดิมพันต่าง ๆ สามารถเรียนรู้สอบถามเพิ่มเติมได้ เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการลงเดิมพันที่ผิดพลาด
  3. ผู้ให้บริการจัดเตรียมเครื่องมือ และข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น ที่จะช่วยเหลือผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน รวมไปถึงยังควบคุมระยะเวลาการลงเดิมพัน ที่สามารถระงับการเข้าใช้บริการชั่วคราวและถาวรได้อีกด้วย
  4. ผู้ให้บริการมีนโยบายที่ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการอย่างเด็ดขาด และมีเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยจากผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
  5. ผู้ให้บริการ promoufabet.com ทราบถึงปัญหาความเสี่ยงจากการลงเดิมพัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคม สุขภาพกายสุขภาพจิต และปัญหาการลงเดิมพันที่ตามมา ดังนั้นแล้วการลงเดิมพันพนันจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทางการเงินได้

ทางผู้ให้บริการ promoufabet.com ตระหนักถึงความต้องการและความรับผิดชอบ ในการเข้าใช้บริการรวมไปถึงป้องกันปัญหาต้องการที่เกิดจากการลงเดิมพันที่มีความผิดพลาด และไม่ปลอดภัย หากมีคำถามหรือข้อมูลต่าง ๆ สามารถสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ contract@promoufabet.com